ГРИП НАЙ – ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

ГРИП, грип, е едно от най-сериозните епидемични заболявания на всички времена

.

ГРИП НАЙ – ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

Грип е едно от най-сериозните епидемични заболявания на всички времена и причина за широко разпространеното остро заболяване всяка зима.

Грип е тежка вирусна инфекция, която поразява мъже, жени и деца от всички възрасти и националности. Грипното заболяване се харак- теризира с висока смъртност, особено сред малките деца и старите хора. Епидемии от грип има всяка година, най-често през студените месеци; поразяват до 15% от населението на Земята. Повтаряйки се периодично през целия живот, човек страда от грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/ общо около година. Човек прекарва тези месеци в нетрудоспособно състояние, страдайки от висока температура, обща отпадналост, главоболие.

Грип и ОРЗ постепенно поразяват сърдечно-съдовата система, съкращавайки с няколко години средната продължителност на човешкия живот. При тежки форми на грип често се стига до необратими поражения на сърдечно-съдовата система, дихателните органи и централната нервна система, които се проявяват като заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, пневмонии, трахеобронхити и менингоенцефалити.

По честота и брой на заболяванията, грипът и сезонните инфекции заемат първо място в света и обхващат 95% от всички инфекциозни заболявания.

Другото название на грипа е “инфлуенца”, около произхода на което съществуват няколко версии. Според една от тях, тя се е родила в Италия в средата на 15-и век след тежка епидемия, която приписвали на въздействието (influence) на звездите. Според други хипотези, думата произхожда от латинската “influere” (нахлува) или от италианската “influenza di freddo” (последица от охлаждане). Холандската дума “griep”, която се употребява в разговорния език подобно на английската “flu”, произхожда от френската “gripper” и представлява събирателно понятие, обозначаващо голям брой респираторни заболявания, предизвиквани от над 100 вируса, които инфектират горните дихателни пътища.

История

За първи път за грипа се споменава преди много векове – още през 412 г. преди новата ера, описание на грипоподобно заболяване е направено от Хипократ. Грипоподобни епидемии са отбелязани през 1173 г. Първата документирана грипна пандемия, взела множество жертви, избухва през 1580 г. През 1889-1891 г. се разразява пандемия със средна сила, предизвикана от вирус тип А(НЗN2). Известният “испански грип” , предизвикан от вирус А(Н1N1), атакува човечеството през 1918-1920 г. Това е най-голямата от всички известни пандемии, която според най-скромни изчисления отнема живота на повече от 20 млн. души. “Испанският грип” поразява 20 – 40% от населението на Земята. Смъртта настъпвала изключително бързо. Сутринта човекът е могъл да бъде напълно здрав, да се разболее към обяд, а вечерта вече да е мъртъв. Онези, които не умирали през първите дни, най-често ставали жертва на усложненията от грипа (най-често пневмония). Отличителен белег на “испанския грип” е, че поразявал млади хора, докато при обичайните грипни епидемии страдат предимно деца и възрастни.

Причинителят на болестта, грипният вирус, е открит от Ричард Шоуп /Richard Shope/ през 1931 г. Вирусът на грип А за първи път е идентифициран от английските вирусолози Смит / Smith/, Ендрюс /Andrews/ и Лейдлоу /Laidlaw/ от Националния институт за медицински изследвания (National Institute for Medical Research/ в Лондон през 1933 г. Три години по-късно Френсиз /Francis/ изолира вируса на грип В.

През 1940 г. е направено важно откритие: вирусът на грипа може да бъде култивиран върху кокоши ембриони. Благодарение на него се появяват нови възможности за изучаване на грипния вирус.

През 1947 г. Тейлър за първи път изолира вируса на грип С.

През 1957 – 1958 г. избухва пандемия, наречена “азиатски грип” , чийто причинител е вирусът А(H2N2). Пандемията започва през февруари 1957 г. в Далечния Изток и бързо се разпространява по целия свят. Само в САЩ от нея умират над 70 000 души.

През 1968 – 1969 г. пламва среден по сила “хонконгски грип” , причинен от вируса А(H3N2). Пандемията започва в Хонконг в началото на 1968 г. От вируса най-често страдат хора над 65-годишна възраст. Броят на починалите от тази пандемия достига 33 800 души.

През 1977 – 1978 г. започва относително лека пандемия, известна като “руски грип” . Вирусът на грипа А(H1N1), причинил тази пандемия, вече е предизвиквал епидемия през 50-те години. Затова болестта поразява предимно хората, родени след 1950 г.

Структура и свойства

Грипните вируси са сложни по своя състав и устройство. В зависимост от нуклеопротеидния антиген се различават три типа грипни вируса – А, В и С.

Грипният вирус тип А най-често предизвиква среднотежки заболявания. Поразява както човека, така и някои животни /кон, свиня, пор, птици/. Грипните вируси тип А са причинители на пандемии и тежки епидемии. Известни са множество подтипове на вируса от тип А, които се класифицират според повърхностните антигени хемаглутинин и невраминидаза. Досега са познати 16 типа хемаглутинин и 9 типа невраминидаза. Електронно-микроскопска снимка на грипен вирус тип С

Специфична особеност на грипните вируси е отношението им към клетките-домакини. Това свойство се определя от способността на повърхностните антигени – хемаглутинин и невраминидаза – да разпознават специфичните галактозни рецептори на клетката-домакин. Свързването на галактозата с тези рецептори е различно при човека и птиците. Ето защо, счита се, че не е възможно човек да се зарази с грипен вирус от птици. Но заболяванията от птичи грип в Хонконг през 1997 г., когато е регистрирано заразяване на човек от птици, потвърждава древната мъдрост, че всяко правило има изключения. Предполага се, че водоплаващите птици играят ролята на развъдници на вируси, тъй като в тях са открити всички известни серотипове на хемаглутинина и невраминидазата.

Вирусът на грипа е най-устойчив при ниски температури. При температура 4°С издържа 2-3 седмици. Нагряване до 50-60°С предизвиква инактивиране на вируса за няколко минути. Действието на дезинфектиращи разтвори върху грипните вируси е мигновено.

Международна система на кодиране на грипните вируси

През годините са се появили множество варианти на грипни вируси тип А и В. Възниква необходимостта от систематизация, за да могат да бъдат различавани. Разработена е международна система за кодиране, благодарение на която всеки вариант получава свой код. Например А/Бангкок/1/79(H3N2): обозначаване на типа на вируса (A,B или C) = A; географското място, където е регистриран вирусът = Бангкок поредният номер, с който е обозначен вирусът през съответната година в съответната лаборатория =1 годината, в която е регистриран (19)79 обозначаване на антигенния подтип =H3N2 Ако вирусът е открит у животно, а не у човек, след типа на вируса се посочва съкратеното название на животното.

Антигенна изменчивост на грипните вируси

Изменчивостта на грипния вирус е общоизвестна. Постоянната промяна на антигенните и на биологическите свойства е най-важната особеност на грипните вируси тип А и В. Измененията се осъществяват в повърхностните антигени на вируса – хемаглутин и невраминидаза. Най-вероятно това е еволюционен механизъм за приспособяване на вируса с цел да оцелее. Съществуват два механизма за антигенна изменчивост: относително малки изменения (антигенен дрифт – причина на ежегодните епидемии ) и силни изменения (антигенен шифт – предизвиква световни епидемии, т.нар. пандемии)

Как става заразяването с грип

Грипният вирус се предава много лесно. Най-разпространеният път за предаване на инфекцията е въздушно-капковият. Друг възможен, макар и по-рядко, е чрез предмети от бита.

Болният от грип е резервоар на вируси, които се отделят в околната среда заедно с разрушените клетки на лигавицата на дихателните пътища и като фини частици се разпръсват по време на разговор, кихане и духане на носа. Далечината на разсейването им е около 2 – 3 м.

Намиращите се в контакт с болния лица вдишват заразения въздух и грипните вируси попадат върху лигавицата на дихателните пътища. Заразяване настъпва не само при явната проява на симптомите на болестта, но и по време на инкубационния период, а също така по време на оздравителния стадий, когато организмът се изчиства от грипните вируси. Заразяването от грип на здрави хора става при много тесен контакт с болни (съжителство в една стая, посещение в кино, театър и т.н.). Възможно е заразяване и в транспортно средство (трамвай, автобус). Не е възможно заразяване на открито (на улицата). Възможно е заразяване от грип и от болни, при които заболяването протича много леко, почти безсимптомно.

Симптоми

Най-често заболяването започва внезапно, без предварителни симптоми, което го отличава от другите инфекциозни заболявания. То се обуславя от бурното размножаване на грипните вируси в епителните клетки на лигавицата на носа, гърлото, устната кухина, трахеята и бронхите. Разрушавайки клетките грипните вируси могат да попаднат и в кръвта. Най-характерни са токсичните свойства на вируса, които до голяма степен определят клиниката на грипното заболяване. Интоксикацията при грип е свързана с попадане в кръвта на болния на токсични (отровни) вещества от размножението на грипните вируси. Общата токсикоза се проявява с втрисане, главоболие, понякога световъртеж, разбитост, болки в ставите и мускулите, отпадналост, тежест, понякога повръщане, болки в очите и др.Състоянието на болните от грип е доста тежко. Температурата още от първия ден се повишава и достига 38 – 39°С. Тежестта на клиничната картина нараства много бързо, понякога с часове. Много типичен е външният вид на болният от грип: подуто зачервено лице, вялост,апатичност, сънливост. Водещ симптом е фаринготрахеитът – чувство на щипане в гърлото, болки при гълтане, хрема, пресипнал глас, и най-често суха, лаеща, а понякога влажна кашлица.Тежестта на заболяването зависи от много фактори: общо здравословно състояние, възраст, от това дали по-рано болният е имал контакт с даден тип вирус. В зависимост от посочените фактори болният може да развие една от четирите форми на грип: лека, средно-тежка, тежка и хипертоксична. Симптомите и тяхната сила зависят от тежестта на заболяването.Ако грипът протича без усложнения, температурата продължава 2 – 4 дни, а заболяването – 5 до 10 дни. Най-продължително се задържа отпадналостта, която може да се наблюдава дълго време след изчезване на всички симптоми.

Орган Диагноза Симптом

Фаринкс Фарингит зачервено гърло;

Ноc Ринит хрема

Ларинкс Ларингит дрезгав глас

Трахея Трахеит кашлица

Бронхи Бронхит кашлица

Опасност от пандемия

Лъжлива тревога ? През ноември 1997 г. взривът на инфекцията се повтаря. Този път пострадалите са 18 души, 6 от които умират. Едновременно са регистрирани заболявания от същия вирус при пилета. Учените предполагат, че птиците са станали източник на зараза за хората, макар че не са били регистрирани случаи, в които вируса се предава от човек на човек. За да гарантира безопасността на населението, правителството на Хонконг решава да бъдат унищожени всички гъски и пилета на територията на страната (повече от милион птици). След тази мярка подобни случаи не са отбелязани. Посочената ситуация нагледно илюстрира потенциалната възможност за възникване на грипна пандемия, която не се е осъществила, поради случайната невъзможност инфекцията да се разпространява от човек на човек. През 1999 г. в Хонконг са регистрирани още 2 случая на грип, предизвикан от нов щам на вируса. Пострадалите са две деца на възраст 1 и 4 години. Типът на вируса е определен като А(H9N1). Анализът показва, че вирусите са сходни най-вече с вирус A/QUAIL/HONG KONG/G1/97, вируса, изолиран през 1997 г. А(H5N1).

Специалистите смятат, че:

• Следващата грипна пандемия е неизбежна, но никой не може да каже кога ще започне тя;

• Пандемиите връхлитат средно на 30-40 години, а в днешно време вирусът на грип А(H3N2) циркулира повече от 30 години. Ето защо пандемията може да започне всеки момент;

• Между разпознаването на новия вирус и началото на пандемията може да изтекат от 1 до 6 месеца;

• Пандемията може да възникне едновременно в различни държави.

• Ефектът от пандемията върху здравето на хората може да бъде много силен. Според прогнозите, само в САЩ:

• До 200 млн. души ще бъдат заразени.

• От 40 до 100 млн. души ще се разболеят.

• От 18 до 45 млн. души ще имат нужда от амбулаторно лечение.

• От 300 000 до 800 000 души ще бъдат хоспитализирани.

• От 88 000 до 300 000 души ще умрат.

Ако посочените данни бъдат преизчислени за България:

• До 5 200 000 души ще бъдат заразени.

• До 2 640 000 души ще се разболеят.

• До 1 200 000 души ще се нуждаят от амбулаторно лечение.• До 20 800 души ще бъдат хоспитализирани

На най-голям риск от заболяване ще бъдат подложени лекарите и медицинските сестри, които са в постоянен контакт с болните от грип.

Положението може да бъде спасено от имунокорекция, насочена към адаптация на организма към неблагоприятните фактори на околната среда и способна да оптимизира имунологичната реактивност на десетки индивиди. Днес съществува определен набор от изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени от съвременно средство, използвано като имунокоректор. Основните изисквания са меко регулиращо действие, голям набор от биологични ефекти, природен (растителен) произход, прием чрез стомашно-чревния тракт, отпускане без лекарско предписание.

С цел първична и вторична профилактика на това заболяване в състава на комплексната терапия се препоръчва прием на следните БАД на компания “Vision”:

Антиокс+ съдържа активни антиоксиданти (екстракт от семки и люспи на грозде, Гинко билоба, бета-каротин, витамини Е и С, селен, цинк), които осигуряват на организма комплексна защита.

Детокс+ съдържа Котешки нокът, растящ в горите на Перу. Действащи вещества на продукта са ринхофилин, изо- и митрафилин, птероподин и изоптероподин, които оказват имуномодулиращо действие.

Лайфпак Сеньор съдържа витамини от група В, нормализиращи състоянието на имунната система, а също и витамин С и биофлавоноиди (в състава на екстракта от семки и люспи на грозде), които са мощно противовирусно средство, укрепващо имунитета, витамин Е, притежаващ изразени антиоксидантни свойства, необходим за правилното функциониране на имунната система, бифидумбактерии, осигуряващи нормалната работа на червата, спомагащи за доброто храносмилане и формиране на имунологичните механизми на защита.

Хромвитал+ е общоукрепващо средство, повишаващо работоспособността и устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на околната среда. Свойствата на продукта са обусловени от влизащите в неговия състав компоненти: елевтерокок, гуарана и кола, които осигуряват повишаване на умствената и физическата работоспособност, а също и спирулина, богата на витамини, бета-каротин и минерални соли, благодарение на които оказва имуномодулиращо и антиоксидантно действие. Витамин С повишава имунитета и притежава антиоксидантни свойства.

Възстановителният комплексКуперс , Биск , Мега съдържа комплекс от биологичноактивни компоненти, които повишават съпротивителните сили на организма към влиянието на вредните фактори на околната среда

Мъжкият комплекс Урсул съдържа ехинацея, притежаваща имунокорегиращо действие и мед, която повишава защитните сили на организма.

Женският комплекс Бюти съдържа лецитин, стабилизиращ клетъчните мембрани, което укрепва имунитета. Нортия съдържа астрагал, който поддържа функциите на имунната система: стимулира функцията NK- и Т-клетките, способства за изработването на интерферон.

.: Ако желаете, моля гласувайте !
BG-ТOP КЛАСАЦИЯ ЗА РЕКЛАМА