Анемия решение на проблема

Анемия е патологично състояние, характеризиращо се с понижено количество еритроцити и (или) съдържание на хемоглобин в единица обем кръв, вследствие на общото намаляване в организма. Анемия в превод означава “безкръвие” (an – без, haima – кръв). Най-точно същността на указаните състояния определя термина “безкръвие”.

Анемия

Днес са известни около 50 вида анемия.

Възникването на анемия се отразява сериозно върху жизнената дейност на организма. При определена степен на анемия се наблюдава кислороден глад на органите и тъканите – хипоксия и се развива тяхната дистрофия. Така при намалено съдържание на хипоксин в кръвта (до 70 – 80 г/л) се наблюдават начални дистрофични явления на сърдечния мускул, ако нивото му падне до 50 г/л, дистрофичните явления вече имат изразен характер. Вследствие на хипоксията в организма се натрупват недоокислени продукти на обмяната на веществата и на първо място млечната киселина, намалява резервната алкалност на кръвта, наблюдава се склонност към ацидоза, което още повече влошава състоянието на тъканите. Тежките анемии са съпроводени от значителни нарушения на тъканата обмяна, несъвместими с живота.

Видове анемия според произхода:

Анемия в резултат на кръвозагуба (остри и хронични).

Анемия в резултат на нарушено кръвообразуване (при недостиг в организма на желязо, необходимо за изграждане на еритроцитния хемоглобин, витамин В12, необходим за нормалната еритропоеза, потискане дейността на костния мозък в резултат на ендогенната или екзогенната токсикоза, лъчево въздействие и други, а също и в резултат на заместване на червения костен мозък с друга тъкан – миеломни разраствания и други)

Анемия в резултат на прекомерно кръвообразуване – хемолитични, съпроводени предимно от външно съдова ( вътрешно клетъчна ) хемолиза на еритроцитите – в макрофагите на далака, костния мозък и черния дроб (анемия, обусловени от вродена морфологична и функционална непълноценност на еритроцитите – сфероцитарна, овалоклетъчна и други, автоимунна, хемолитична анемия), или с предимно вътрешно съдова хемолиза (при различни токсични въздействия, при преливане на несъвместима по група кръв и други).
Освен патогенната класификация съществуват и анемия, основани на друг принцип.

Така се определят три групи анемия в съответствие със степента на насищане на еритроцитите с хемоглобин, т.е. по показател цвят:

анемия – нормохромни (0,8-1,05),

анемия – хипохромни (под 0,8) 

анемия -хиперхромни (над 1,05).

Към групата на хипохромните анемия, обусловени от дефицита на желязо в организма: хронична постхеморагична, гастроентерогенна, ювенилна хлороза. Хиперхромните анемии са обусловени от недостатъка в организма на витамин В12 или витамин В9.

Анемия, предизвикана от други причини обикновено протича без значително изменение на цветовия показател на кръвта ( например в резултат на силна кръвозагуба или остра хемолиза, когато намалява и общото количество на еритроцитите и хемоглобина, но тяхното съотношение остава в норма, както е при здравите хора ) и се отнасят към нормохромните.

Биологично активни хранителни добавки ( БАД) – ключ към решаване на проблема

С цел първична и вторична профилактика при анемия в състава на комплексната терапия се препоръчва прием на следните БАД на компания Vision, чиито биологично активни хранителни добавки нормализират еритропоезата:

Нутримакс+ съдържа Китайска ангелика, витамини В9, В12, С и желязо.
Лайфпак сеньор съдържа витамини В9, В12, С и желязо.
Антиокс+ съдържа витамин С и комплекс от биологично активни вещества с растителни компоненти.
Хромвитал+ съдържа елевтерокок и витамин С.
Възстановителен комплекс: Биск (желязо, пчелно млечице), Активи (пчелно млечице, цветен прашец, женшен, витамин С).
Мъжки комплекс: Урсул (мед), Сталон (женшен), Ламин (елевтерокок, цветен прашец, витамин С).
Женски комплекс: Артемида (Китайска ангелика).
Лайфпак Джуниър+ съдържа витамини В9, В12, С, а също и желязо и мед, участващи в еритропоезата.