Проблеми с белите дробове

Проблеми с белите дробове

Проблеми с белите дробовеДишането – това е живот. Едва ли това твърдение предизвиква нечие съмнение. Ако без храна организмът може да издържи няколко месеца, без вода – няколко дни, то без въздух той не може да живее повече от няколко минути. И на всички ни е известно, че главната роля в тази важна жизнена функция изпълняват белите дробове. Но в действителност ролята на дихателната система в организма е много по-обширна – без преувеличение може да се твърди, че от тяхната дейност зависи работата на всичките ни системи. При това, отговаряйки за цял ред жизнено важни функции, самите бели дробове са крайно чувствителен орган. И понякога даже не подозираме доколко са раними те и колко опасности съществуват да им се нанесе сериозна вреда.

Що се отнася до външните, механични повреди, то поради “крехкостта” им белите дробове са защитени чрез костно – мускулната броня на гръдната клетка. Белите дробове са затворени в тънка обвивка – плевра. Между листовете на плеврата е плевралната кухина, която съдържа малко количество плеврална течност и изпълнява ролята на смазка при непрекъснатите дихателни движения на белите дробове. В долната част има значително пространство – ребрено – диафрагмения плеврален синус.

Формата на белия дроб е близка до конус. Неговата долна повърхност – или основа – е вдлъбната и лежи върху диафрагмата – мускул, който отделя гръдната от коремната кухина. Върхът на белия дроб изпъква с 2-3 см. над ключицата, влизайки в долната част на шията. Повърхността, прилежаща до ребрата, е изпъкнала и е най-дълга. Вътрешната повърхност е към сърцето и другите органи, разположени между плевралните кухини. Тук се намира вратата на белите дробове – място, през което влизат главният бронх, белодробната артерия,и излизат двете белодробни вени. Всеки бял дроб чрез бразди се дели на дялове: левият – на две, десният – на три. От своя страна дяловете се състоят от сегменти (по 10 във всеки бял дроб), сегментите – от малки дялове, в които влизат малките бронхи с диаметър около 1 мм. Такива бронхи са над хиляда, а общата им дължина е 700 метра.

Като продължават да се делят бронхите преминават отначало в крайни, а след това – в дихателни бронхиоли. Те завършват с множество малки мехурчета – алвеоли. Тяхната дихателна повърхност е много голяма – 100 квадратни метра. За сравнение – трахеята, всички бронхи и бронхиолите имат повърхност само 10 метра. Тази обширна повърхност може да се намалява поради своята свиваема, клетъчна структура. Трудно е даже да си представим, но в нашите бели дробове са разположени от 500 до 1500 милиона алвеоли. Стените им от външната страна са оплетени от гъста мрежа кръвоносни съдове – капиляри и представлява мембрана с дебелина под 1 микрон. Такава тънка мембрана прави възможно проникването в двете направление (от кръвта в алвеолата и от алвеолата в кръвта) на кислорода и въглеродния двуокис. Когато вдишаме, белите дробове се пълнят с въздух и в алвеолите става газообмен (главната функция на белите дробове) – между кръвта, протичаща през капилярите, и въздуха, вентилиращ алвеолите. В резултат на това в артериалната кръв постъпва кислород, хемоглобинът на еритроцитите го транспортира от белите дробове към тъканите – кислородът постъпва в мускулите, бъбреците, мозъка, червата и другите органи. Като универсален окислител в процеса на обмяната на веществата кислородът е жизнено необходим за всички без изключение клетки на нашия организъм. От венозната кръв в алвеолите се изхвърля въглеродният двуокис – продукт на обмяната на веществата. Той се отделя по три начина: най-малката част се разтваря в плазмата, по-голямо количество се съединява с хемоглобина в еритроцитите, а останалата част се пренася във вид на соли. И всичките тези пътища водят до белите дробове. Така газообменът протича в два стадия – в тъканите и в белите дробове. За една минута през белите дробове преминава цялата кръв на човека.

При това белите дробове участват и в обмяната на водата в организма, а също и в процеса на регулиране на топлината. Те са своеобразна бариера за микробите, тъй като в секрета на малките бронхи отделят имуноглобулин клас А, а белодробният епител контактува с отговорните за имунитет В лимфоцити. Белите дробове вземат участие в регулирането на артериалното налягане и играят роля на биохимичен и механичен филтър на кръвта: много биологично активни вещества, такива като простагладин, норадреналин, серотонин, ацетилхолин, хистамин, се активират и разцепват в белите дробове. Освен това тук кръвта се очиства от микроби и от остатъци на разрушени клетки, тук се отделят и много летливи вещества – ацетон, спиртове, оцетна киселина, метан , амоняк, водород и други, които не се разлагат в организма.

Както се вижда от описанието, структурата на белите дробове е такава, че само около 10% от обема им се заема от твърда тъкан, а останалата част е запълнена от газове и кръв. Става така, че структурните елементи на белите дробове трябва да бъдат достатъчно тънки за да протича газообменът и в същото време – достатъчно здрави за да запазват своята архитектурна цялост. Точно поради този крехък баланс белите дробове са твърде чувствителни към различни неблагоприятни въздействия. И за съжаление списъкът на такива въздействия е твърде обширен. Това е замърсяването на атмосферния въздух, битовото замърсяване на въздуха в помещенията, вирусните инфекции, пушенето – активно и пасивно, въздействието на токсини по време на работа, дълговременното въздействие на професионални дразнители (прах, химични вещества, пари), заболяванията на други органи и системи и много други.

Сред тези заплашителни фактори първа и най-голяма причина за белодробните заболявания (в 80 – 90% от случаите) е пушенето. Пасивното пушене при това представлява по-голяма опасност отколкото активното, защото димът на цигарите се вдишва директно, без да минава през филтъра на цигарата. Доказано е, че пушачите имат най-голям показател за смъртност, у тях по-бързо се развиват необратими обструктивни изменения в дихателните функции и всички известни белодробни заболявания. Разчетът на индекса на пушача е необходимо условие за поставяне на диагноза за белодробните болести. Той се провежда по следния начин: количеството на изпушените за ден цигари се умножава по 12; ако полученото число е над 160, то пушенето на този клиент е риск за белодробни заболявания; при превишаване на числото 200, то този пушач преминава в категорията “злостен”. Медиците подчертават, че белодробни заболявания предшестват пушенето на 20 цигари на ден в продължение на 20 години. Но и сред непушачите възниква и прогресира този род заболявания.

Възпалителен процес в дихателните органи може да се обуслови от въздействието на околната среда. Сред основните причини от професионален характер, чието значение е определено, най-вредни са праховете, съдържащи кадмий и силиций. В зоната на повишения риск остават миньорите, строителите, работата на които предполага контакт с цимент, металурзите, подхвърлени на въздействието на горещ въздух и дим от пещите при горещата обработка на металите работници от транспортната сфера, а също – хора, заети с преработка на зърно, памук и производство на хартия.

Своя лепта в белодробните заболявания внасят също неблагоприятните екологични условия в градовете, крупните промишлени центрове, където въздухът е наситен с изгорели газове от транспорта и промишлеността. В същото време битовото замърсяване на въздуха в помещенията е скрита заплаха: концентрацията на замърсители тук може стотици пъти да превишава тази в атмосферния въздух. Вероятни причини за сериозно повреждане на белите дробове са и честите респираторни вирусни инфекции. Освен това функционални и структурни изменения се наблюдават при ред болести на други органи и системи: пороци на сърцето, левкози, колагенови болести и др. Съществена роля за възникване на патологии може да изиграе и генетична предразположеност.

Съществува цяла група белодробни заболявания, за обозначаването на която в 60-те – 80-те години е разпространен терминът “хронична пневмония”. Но още към края на 90-те години вместо него се възприема терминът “хронични обструктивни белодробни заболявания” (в английска транскрипция – COPD – chronicobstructivepulmonarydisease). Точно в този период се активизира работата по диагностика и лечение на дадения контингент болни. Нужно е да уточним този термин. Той има двойно значение. От една страна това е събирателно понятие, което обединява група хронични заболявания на респираторната система. За тях е характерна прогресираща бронхиална обструкция – т.е. ограничаване на въздушния поток, и нарастване на хронична дихателна недостатъчност. В групата на хроничните обструктивни белодробни болести влизат: хроничен обструктивен бронхит, белодробна емфизема и някои форми на бронхиална астма. От друга страна COPD е самостоятелно заболяване, което представлява крайна фаза на горните заболявания – стадий, при който поради прогресирането на болестта се губи обратимият компонент на бронхиалната обструкция и болестите губят своята индивидуалност.

С цел първична и вторична профилактика на това заболяване и в състава на комплексната терапия се препоръчва прием на следните БАД на компания „Vision“

Be Big ( бъди голям ) съдържа екстракт от бамбук с високо съдържание на органичен Силиций, Калций, Вит. В1 и D и макроелементи. Силицият е един от най-важните микроелементи, влизащ в състава на нашия организъм. Той участва в абсорбирането на Калций, Магнезий, Фосфор, Калий, Натрий, Сяра, Алуминий, Кобалт и много други елементи.

Антиокс – съдържа активни антиоксиданти (екстракт от семки и люспи на грозде, Гинко билоба, бета-каротин, витамини Е и С, селен, цинк)

Пакс+ферте съдържа билков комплекс (маточина, лавандула, мак), който оказва меко успокояващо действие. Билковите компоненти притежават седативна и спазмолитична активност, снемат нервното напрежение и безпокойството, нормализират съня, сърдечната дейност и храносмилателните процеси.

Хромвитал е общоукрепващо средство, повишаващо устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на околната среда. Свойствата на продукта са обусловени от влизащите в неговия състав компоненти: елевтерокок, гуарана и кола, които осигуряват повишаване на умствената и физическата работоспособност, а също и спирулина, богата на витамини от групата В, Вит. С, Вит. А ( бета-каротин ) и минерални соли.

Нутримакс – съдържа Китайска ангелика, витамини В9, В12, С и желязо.

Лайфпак Джуниър – съдържа витамини В9, В12, С, а също и желязо и мед.

Лайфпак Сеньор – съдържа витамини от група В, нормализиращи състоянието на имунната система, а също и витамин С и биофлавоноиди (в състава на екстракта от семки и люспи на грозде), които са мощно противовирусно средство, укрепващо имунитета, витамин Е, бифидумбактерии, осигуряващи нормалната работа на червата, спомагащи за доброто храносмилане и формиране на имунологичните механизми на защита.

Женският комплекс Бюти съдържа лецитин, стабилизиращ клетъчните мембрани. Нортия (жълт кантарион, астрагал), Артемида (Китайска ангелика, цимицифуга, Мечо грозде, пелин) притежават пикочогонно действие.

Мъжки комплекс : Урсул (мед), Сталон (женшен), Ламин (елевтерокок, цветен прашец, витамин С).

Възстановителен комплекс Биск (желязо, пчелно млечице ), Активи (пчелно млечице, цветен прашец, женшен, витамин С).

Антистресовият комплекс : Хипер, Мистик, Пасилат и Ревиен съдържат билкови компоненти, чието комплексно въздействие оказва седативно, антидепресантно, антистресово действие, подобрява настроението, нормализира съня, премахва нервната възбуда, чувството на тревога и страх, повишава устойчивостта на организма към физически и психически претоварвания.