Sensitiv Imago – Сенситив Имаго – възможности

Sensitiv Imago възможности:

компютърна диагностика Сенситив Имаго Sensitiv ImagoПациентът наблюдава процеса на сканиране от началото до края. Той вижда как на монитора се появяват модели на анатомичните органи на човешкото тяло. Но това не са органите на изследвания пациент, а са графични изображения на органи, на които по скалата на Реквег се нанасят геометрични цветни символи.

Sensitiv Imago, Сенситив Имаго  – диагностика

компютърна диагностика Сенситив Имаго, Sensitiv ImagoВ технологията Sensitiv Imago е приета шесто бална оценка, характеризираща състоянието на пациента на нивото на всеки орган. Това позволява:

• да получим качествена оценка на функционалното състояние на организма под формата на анализ
• да контролираме ефективността на резултатите от най – различни методи на терапевтично въздействие
• да преценим адаптивните способности на организма
• да дадем оценка на динамичните изменения на функционалното състояние на организма в течение на лечението
• да намерим първопричината на функционалното нарушение
• да преценим характера на патологията като използваме,експертните системи на апарат Sensitiv Imago
• да преценим основните параметри на хомеостазата.

Компютърната диагностика е абсолютно безопасен и надежден метод

NLS анализ на апарата Sensitiv Imago (биорезонансна диагностика), в отличие от ЯМР и компютърната томография, не изисква поле от високо напрежение, а така също и високочестотно излъчване, което се използва при УЗИ. Методът е перспективен за изучаване на метаболизма, и даже на клетъчно ниво. От всички методи на апаратна диагностика, NLS дава най – ясна картина доближена до патолого-анатомическата. Това обстоятелство, заедно с безвредността, способства за бързото развитие на метода NLS- диагностика на Sensitiv Imago

Важно е да се отбележи и този факт, че визуалната оценка на състоянието на органа в енерго информационния метод, която се явява NLS – компютърна диагностика на апарата Sensitiv Imago, се отнася само за състоянието на неговата енергетика. За точното определяне на функционалното състояние и поставяне на диагноза, доктора използва различни инструменти, потвърждаващи или опровергаващи заболяването на органа

• визуална оценка по скалата на Флейндлер
• анализ на коефициентите на спектралната прилика
• визуално сравнение на графиката с еталоните на заболяването
• анализ на графиките на различните нива ( подстройка )
• ентропиен анализ
• вегето тест
• анализ на еталон-обекта;
• анализ на маркираните участъци;
• анализ на виртуалната модел;
• анализ на абсолютната модел;
• компютърна NLS-анализа.